Audios - Literaturas

The Cantos (fragmento)
Ezra Pound (EE.UU.)
Voz: Ezra Pound
Ezra Pound Reads (LP)
Caedmon / Harper Audio (1960)
3' 12''